Bezpieczny wizerunek

Bezpieczny wizerunek

Kodeks postępowania RODO
dla branży fotograficznej

O Kodeksie

Przedstawiamy Państwu projekt Kodeksu postępowania dla fotografów będący zbiorem najważniejszych informacji oraz zasad postępowania zgodnego z RODO.  

Projekt Kodeksu został dostosowany do specyfiki sektora branży fotograficznej, dlatego osoby działające w tej branży znajdą w nim odpowiedź na szczegółowe pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także wytyczne postępowania w typowych dla fotografa procesach przetwarzania danych.

Głównym założeniem kodeksu jest wsparcie branży fotograficznej w interpretacji przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz przedstawienie gotowych rozwiązań jak postępować w danej sytuacji, np. czy i jak zebrać zgodę na przetwarzanie danych, kiedy spełnić obowiązek informacyjny, jakie środki bezpieczeństwa zastosować. Kodeks zawiera też bazę wiedzy na temat procedur wewnętrznych wraz z wzorami dokumentów, które mogą być stosowane przez fotografów przetwarzających dane osobowe.

Kodeks ma być także skutecznym narzędziem rozliczalności. Jego stosowanie może być wsparciem w wykazaniu zgodności z RODO – wykazanie stosowania kodeksu może być okolicznością łagodzącą w przypadku decyzji podejmowanej przez organ nadzorczy, np. w kwestii nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz jej wysokości.

W końcowej części opisano kwestie formalne związane z przystąpieniem do kodeksu oraz jego stosowaniem. 

Systematyka projektowanego kodeksu jest przyjazna dla czytelnika dzięki temu, że przedstawienie problemów, ich wyjaśnienie, jak i interpretacja przepisów zostały dopasowane do konkretnych typów fotografii. 


Jesteśmy oficjalnym twórcą Kodeksu, który powstaje we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.


Konsultacje społeczne


Projekt kodeksu podlega obecnie konsultacjom społecznym!
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Kodeksu postępowania dla fotografów i przekazywania nam wszelkich uwag jego dotyczących. Konsultacje naszego projektu trwają do 31 sierpnia 2020 r. Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać mailowo na adres: rodo@soinlaw.com bądź poprzez formularz znajdujący się poniżej.


O twórcach


By zapewnić najwyższą jakość, Kodeks powstał we współpracy trzech podmiotów związanych z branżą fotograficzną:
Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła fotograficznego.
Firma świadcząca usługi prawne dla branży kreatywnej. Stworzona z myślą o współczesnej, nieszablonowej usłudze prawnej – dostosowanej do potrzeb, rzeczywistości i oczekiwań branży kreatywnej, w tym branży fotograficznej. SO IN LAW pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania, dbając o każdy aspekt prowadzonych projektów.

  

Dostawca bezpiecznych galerii dla zawodowych fotografów.


Napisz do nas!

Obecnie trwają konsultacje społeczne naszego Kodeksu. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Jeżeli chcesz to zrobić, napisz do nas wiadomość e-mail lub skorzystaj z formularza. Dziękujemy!


Informacje dotyczące przetwarzania danych:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie SO IN LAW sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Kościuszki 63.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– mailowo: rodo@soinlaw.com,
– listownie: ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia twoich uwag i zastrzeżeń w ramach konsultacji społecznych kodeksu postępowania dla fotografów autorstwa Krajowego Cechu Fotografów, SO IN LAW oraz Zalamo.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia przyjęcie uwag i zastrzeżeń.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konsultacji społecznych oraz do momentu rejestracji i publikacji kodeksu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, a także współtwórcom kodeksu, tj. Krajowemu Cechowi Fotografów i Zalamo.
Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright Bezpieczny wizerunek